Bị hiếp dâm bởi vợ của anh trai Hana Shirato nõn nà , Tao không phản, ngay từ đâu đây là hợp tác hai bên đều có lợi, bây giờ cả hai bên đều đạt được mục đích rồi, tự thân mày lo lấy! – Mày… được lắm! – Hề hề, bây giờ tao chỉ có mục đích duy nhất mà thôi, thằng Phong sẽ phải trả lại những gì tao đã mất! Vừa nói nó vừa nhìn tôi với đôi mắt sáng rực, ngạo ngễ. Bây giờ khi Ngọc Lan đã an toàn dưới sự bảo vệ của Lam Ngọc,Cậu em số hưởng và vợ của anh trai Hana Shirato lồn hồng tôi không còn bị bất cứ áp lực nào nữa cả, mục tiêu duy nhất của tôi lúc này chỉ còn thằng Tồ lớn mà thôi. Trận chiến này là điều tất