Cậu nhân viên nhút nhát và nữ giám đốc Kanami Mai mông đẹp , phóng hoả, Cậu nhân viên nhút nhát và nữ đối tác Kanami Mai nõn nà nghiến răng nghiến lợi: “Hai mươi vạn Đạo Xu.” “Hai mươi lăm vạn.” Vũ Mộng Tinh Huyền trong trẻo nói. “30 Vạn.” Lạc Nam lập tức mở miệng. “Tên khốn, ngươi muốn đối nghịch bổn thiếu?” Cao Kiệt lạnh lẽo lên tiếng. “Không đủ Đạo Xu thì cút về, ý kiến cái gì?” Lạc Nam thản nhiên nói. “Khốn kiếp, 35 vạn Đạo Xu.” Cao Kiệt báo giá. “40 Vạn.” Lạc Nam theo đến cùng. Không phải hắn muốn cắn nuốt