Chồng đi vắng nên vợ lén lút cho đồng nghiệp địt, Hằng mỉm cười rồi nói: – Vâng! Kiểu đó cũng sướng mà làm sao bế lên dễ dàng lắm ấy. – Thế hàng họ có to không? Hằng véo nhẹ má tôi nói: – Tí nữa muốn xem to hay không thì anh nhìn một cái là biết thôi mà. Tôi cười rồi lên phòng trước. Hằng một lúc sau đi lên nhưng mà lên phòng của Nam trước, Chồng đi vắng nên vợ lén lút cho đồng nghiệp địt tôi hé cửa nhìn vào thì thấy Nam bế Hằng lên rồi. Ngó qua khe cửa tôi nghe Hằng với Nam nói chuyện với nhau. Nam bảo Hằng: – Em sang.