Cô giáo xa chồng nên rủ nam sinh tới nhà địt nhau, hình Vy cứ hẩy hẩy lên thế nào ấy, Cô giáo xa chồng nên rủ nam sinh tới nhà địt nhau chẳng khác nào đang mời gọi Long thêm. Anh ta cười bảo Vy: – Vy này… lại nữa rồi… nãy giờ hai đứa biết nhau quá rồi mà còn làm bộ làm tịch chi nữa cho mệt. Miệng trên nói đừng mà miệng dưới chảy nước đây nè. Hi hi hi… Vy mặc kệ không đối đáp Long nữa, cô thay vào đó là rên rỉ, rồi cánh tay cũng nhẹ nhẹ đẩy đẩy tay Long ra khỏi hạ bộ mình, nhưng xem ra không được cương quyết lắm. Long thấy.