Con chồng mới lớn được chén dì ghẻ Ayaka Tomoda lồn hồng , giác không biết nên khóc hay nên cười. Bởi vì Đấu Thú Trường này rõ ràng trên danh nghĩa lại là sản nghiệp của Thiên Bảo Các! Tuy nhiên Đấu Thú Trường từ đầu cũng không thuộc về Thiên Bảo Các, trước kia cũng chỉ có thú đấu, là xứng với cái tên Đấu Thú Trường. Đến sau này sau khi bị Thiên Bảo Các thu tóm, thì mới có tiền lệ tù phạm tử hình tham dự huyết đấu. Nhân loại tuy rằng khai hóa trí tuệ, Học làm tình cùng dì ghẻ Ayaka Tomoda thiếu thốn