Con dâu sung sướng được bố chồng phục vụ, đã rất hài lòng giao toàn quyền cho tôi trông coi quán và tăng tiền lương cho tôi. Thu nhập thêm này giúp tôi có thể nâng cấp cái máy tính mà bố mua cho tôi ở nhà. Hết học kỳ 1, tôi trở nên nên khá nổi bật không chỉ trong lớp mà còn những lớp khác nữa. Tôi tham gia vào các đội tuyển học sinh giỏi của trường và từ đó tôi quen thêm đám thằng Minh, Quang, Con dâu ở nhà một mình với bố chồng và cái kết Kiên. Bên cạnh đó, cũng phải nói đến ngoại hình. Tôi có thể hình tương đối vượt trội so.