Đến nhà sếp chơi gạ địt luôn con gái của sếp nứng lồn, Sơn hắn chỉ ngồi ăn chứ không góp lời góp vốn gì cả, chừng nghe ông dượng nói vậy thì lên tiếng kiểu nửa đùa nửa thiệt, Anh nhân viên chén luôn con gái của sếp dâm dục mà có lẽ thiệt nhiều hơn đùa: – Ông Minh ổng yếu thấy bà! Chữ ” yếu ” hắn đãi chắc cũng cả trăm cây số, xong nhếch mép cười, vẻ tự đắc. Mỹ Hạnh nghe thấy bỗng chột dạ, mắt lấm lét nhìn coi hắn có xì thêm bí mật gì giữa cô hắn không để biết đường mà đối phó. Hắn chê anh Minh chủ yếu là để khoe hắn ”.