Kế hoạch dụ dỗ địt chủ khách sạn Shoko Takahashi vắng chồng , sòng chuyên bốc vác trong chợ Cầu Muối từng xích mích với Trần Đại nhưng cuối cùng cũng về dưới trướng anh, Phim sex địt tập thể chủ khách sạn Shoko Takahashi gợi cảm lãnh nhiệm vụ chuyên bảo kê các tụ điểm làm ăn chính của băng. Thân hình cao lớn, cơ bắp ngồn ngộn của Tuấn “voi” luôn làm các đối thủ phải dè chừng khi áp sát y. Mỗi lần đi chiếm đóng địa bàn Tuấn “voi” luôn được Trần Đại tin tưởng giao đi đầu phát động chiến tranh. Lâm “ba gác” cũng hiếu