Kiệt tinh trùng với nữ giám đốc Ai Mukai nõn nà , ngọn núi thứ nhất đến ngọn núi thứ chín, chính là xếp hạng thực lực 9 thế lực lớn, Phục vụ cả đêm sếp nữ Ai Mukai nõn nà Hắc Thủy Điện chỉ có thể chiếm ngọn núi thứ chín, nói rõ ở Thiên Hàng Thành còn có tám thế lực lớn cường đại hơn. Bọn Chu Hằng cũng không đi Thiên Hàng Thành, mà đi tới ngọn núi Thiên Hàng thứ chín. Ở ngọn núi thứ chín có thể nhìn thấy toàn cảnh tám ngọn núi khác, mỗi một ngọn núi đều cao ít nhất 2000 trượng, sau đó