Lão già đi massage gặp em nhân viên trẻ và cái kết, con xe máy điện lao đi vun vút. Vì đi học muộn nên Dương mát tay vặn ga mạnh khiến con xe đạp điện của nó lao đi như tên bắn, ngoài đường lớn chạy nhanh thì không sao nhưng khi đi vào ngõ nhà cô Thuỳ bắt đầu có chuyện, Ông gia đi massage bị gái trẻ vắt kiệt tinh trùng nó đi nhanh nên phải ôm cua lấn làn rồi từ trong ngõ một con xe đạp lao ra khiến nó bất ngờ vội đánh lái nhưng quá muộn xe máy điện của nó va vào xe đạp do một người nữ điều khiển nó mất lái ngã rồi.