Lên đỉnh cùng cô giáo ngay trong lớp học, thằng Lâm nhấm nháy thích lắm rồi. Mời mấy em ấy ngồi rồi gọi nước sau đó mấy anh em cùng uống chém gió nói chuyện. Tôi với thằng Lâm chưa nói câu nào thì thằng em Công lái xe đã bô lô ba la chém gió với mấy em này là chúng tôi làm ăn thế này thế nọ chức to lắm. Mấy em ấy thích chí cười típ mắt lại. Chém gió một lúc thì thằng Công ngỏ ý mời các em ấy đi mua ít đồ, Lên đỉnh cùng cô giáo ngay trong lớp học tôi thì với thằng lâm nháy mắt nhau đồng ý vì.