Mối tình loạn luân với chị kế Minami Hatsukawa nứng lồn , ngươi coi nơi này là địa phương nào, là góc trấn nhỏ của các ngươi sao? Đều cút về phòng của mình cho ta! Gì! Cứ như vậy? Quy củ Cửu Linh Tông ở chỗ nào! Không phải nói ai động thủ ở trong thành sẽ bị hủy bỏ tư cách khảo hạch, Em trai làm liều địt chị họ Minami Hatsukawa nõn nà còn phải lọt vào trọng phạt sao? Vì cái gì Chu Hằng có thể may mắn thoát khỏi? Hơn nữa nghe khẩu khí đại hán này, không ngờ tính cả Thạch Thanh Phong vào. Ngươi nói Thạch