Một lần lầm lỡ với bố chồng làm con dâu nghiện luôn, cũng thoáng nhỉ. Được đấy, thế hôm nào cho tao thử phát nhé. Tiện thể kiểm tra luôn. Thằng Lâm cười hì hì gật đầu rồi nói: – Thoáng bình thường, nhiều lúc nhìn vợ lên con sướng như vậy mình cũng lên cơn sướng chẳng kém gì luôn. Hai đứa nói chuyện một lúc thì lên phòng làm việc. Vừa qua chỗ để xe thì đã thấy thằng Công ngồi ở đó tí tởn nhắn tin rồi. Vừa thấy hai chúng tôi nó đã nhanh nhảu nhảy xuống rồi bải: – Anh Lâm. Anh Mạnh, Chán chồng nên con dâu gạ địt bố chồng tìm cảm giác lạ hôm nay có kèo.