Muốn có cháu nên địt luôn vợ của con trai Shinoda Yu khát tình , phòng tổ chức cán bộ đại diện là được rồi, nhưng người trẻ tuổi này là cháu trai của người lãnh đạo cũ, Hạ Minh Tuyên không thể không biểu thị sự coi trọng của mình. – Trưởng phòng Hạ, lần này làm phiền chú rồi! Trọng Hải công tác ở cục tài chánh cũng nhiều năm, nếu không phải vì Trọng Phong Dương cảm giác mình đã lớn tuổi sắp về hưu, cũng chưa có ý định đem Trọng Hải phóng xuất ra ngoài, Cha chồng nghiện doggy vợ của con trai Shinoda Yu lồn hồng một đời trong dòng họ Trọng, con gái nhiều, nam thì ít, toàn cả gia tộc giờ cũng chỉ có Trọng Hải là người