Nhân viên trẻ gạ địt vợ sếp Ayumi Miura lồn đẹp, với hắn là nhân tình nhân ngãi gì của nhau không bằng. Tuy cũng đã thích hắn từ cái đêm hôm đó nhưng Mỹ Hạnh vẫn phải làm nghiêm chứ không thể để hắn thấy cô dễ dãi được. – Mắc mớ gì nhớ tui trời… Mà nhớ cái gì mới được? Cô mắt liếc thằng em chồng 1 cái sắc lẻm như dao cạo, Ngoại tình cùng vợ sếp Ayumi Miura ngọt nước miệng chu ra nguýt nó dài cả cây số. Cái liếc mắt của cô bây giờ không phải liếc cảnh cáo hay nhắc nhở mà là liếc mắt đưa tình. Hải Sơn là 1 thằng.