Những lần ngoại tình sung sướng với vợ đồng nghiệp Aika Yumeno lồn hồng , ở cùng con lừa đê tiện kia ba tháng, hắn không thể tránh khỏi đã lây dính một chút giọng điệu nói chuyện của nó. Hồng Anh Toàn thiếu chút nữa tức chết, Chuyến cắm trại sung sướng cùng vợ đồng nghiệp Aika Yumeno lồn khít hắn đường đường là cường giả Tụ Linh Cảnh, bất kỳ võ giả Luyện Thể Cảnh nào ở trong mắt hắn chỉ là kiến hôi, nhưng con kiến này lại dám khiêu khích hắn trước, điều này làm sao bảo hắn không giận? – Chỉ với những lời này của ngươi, lão phu sẽ giết