Nửa đêm lẻn vào địt chị dâu Rin Sakuragi thiếu thốn, cười đon đả, Nửa đêm lẻn vào địt chị dâu Rin Sakuragi vú bự quán xá mà không có ai vô, ngồi ngáp ruồi không thì có nước ngủ gục. Còn chuyện bà “quen” ông Dậu thì là câu chuyện cách đây cũng mười năm, lúc thằng Sơn mười lăm tuổi, bây giờ nó hai lăm. Bữa đó ông Dậu cùng mấy người bạn tới ăn nhậu ngồi miết tận sáu bảy giờ tối mới tàn cuộc. Ai cũng tỉnh bơ chỉ mình ông Dậu là quắc cần câu, nằm gục tại bàn không còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Mấy ông bạn người xốc nách kẻ lôi chân.