Phim sex vụng trộm cùng chị của bạn gái Mizuki Yayoi lồn đẹp, không lối tụi bây muốn vào tới địa bàn này thì tao chôn hết đám tụi bây cũng được”. Thằng Toàn kêu 1 đám ra cửa sau quán chờ thằng nào chạy ra thì quất hết còn lại theo nó vào quán. Tôi ra cửa sau cho an toàn, thằng Toàn không bao giờ để tôi đi cửa trước. Tôi ra sau đợi mãi không thấy động tĩnh gì,Phim sex vụng trộm cùng chị của bạn gái Mizuki Yayoi ngọt nước không biết chuyện gì trong đó hồi sau thì có người ra mời tôi trong. Thì ra thằng này có nhờ người [1 ông có máu mặt ở Sài Gòn để.