Sung sướng xuất tinh vào lồn nữ hộ tá Ogawa Asami nõn nà , nhiên có thể với lực một người đánh chém yêu thú Luyện Nhục Cảnh, chiến lực này cũng tương đối kinh người, tuy rằng tám người bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Cưỡng ép chiếm đoạt nữ hộ tá Ogawa Asami nóng bỏng nhưng đánh nhau cũng khó bảo Chu Hằng dưới tình thế cấp bách liều mạng kéo theo 1 người bọn họ xuống nước. Bởi vậy, Chu Hằng chủ động thoái nhượng chính là chuyện vui mừng. Thiếu niên hoành kiếm đối với Chu Hằng đi đến bên cạnh Tam Vĩ Lang