Tag: IPX-612

Bài học tình dục đầu đời cùng cô chủ nhiệm Kaede Karen cuồng dâm

Bài học tình dục đầu đời cùng cô chủ nhiệm Kaede Karen cuồng dâm , mậy”Thái Sơn ngạc nhiên há hốc mồm. “Nên dân anh chị gọi ổng chỉ với một từ thôi. Đó là “Pháo” ổng chính là Pháo đó. Một đấm giết người” Ba Thẹo tiếp lời. Nghe đến cái tên Pháo, Thái Sơn tối sầm mặt, Chuyến du lịch sung sướng cùng cô giáo Kaede Karen vắng chồng nó sợ không biết ông ta có đang đi tìm nó hay không. Đất Sài Gòn này rộng lớn, nó chạy đi đâu làm sao ổng biết. Nhưng biết đâu được có đám tay chân náo thấy nó rồi báo cho ổng hay không? Không thể nào.