Tag: STARS-758

Ông già số hưởng và vợ hàng xóm Hikari Aozora thiếu thốn

Ông già số hưởng và vợ hàng xóm Hikari Aozora thiếu thốn , của mình cũng không thèm chịu nể mặt mũi. – Vu Toàn Phương, anh không chịu phải không? Em chỉ có một người cháu, anh quên là lúc trước khi còn ở dưới quê, là ai tiếp tế lương thực cho nhà của chúng ta? Là ai nửa đêm đến trong nhà chúng ta đưa cho lương thực, anh đừng có quên đó là cha của nó, cũng là em trai của em, anh bây giờ tốt rồi, đã làm đại quan, có chút chuyện nhỏ cũng không thể giúp cho đứa con của hắn, Ông già hồi xuân hiếp dâm vợ hàng xóm Hikari Aozora thèm cặc tôi là cô của đứa cháu này, anh cũng là chú của hắn chứ xa lạ gì… – Chu Diễm Hà không