Thanh niên độc thân và ma nữ dâm dục, còn nằm co ra được thôi. Cô như người mất hồn, không còn biết phản ứng gì nữa. Lúc hai gã định khóa cửa chuồng, con beggie ngẩn ngẩn đầu tiến lại. Nhìn ý nó chắc muốn nhốt chung với Vy nên hai gã lùa con chó vào luôn. Gã bấm khóa chuồng chó lại rồi quay ra. Hai gã du côn nhìn Vy trần truồng, Ma nữ xinh xắn và anh thanh niên độc thân số hưởng co ro trong chuồng chó mà lắc lắc cái đầu. Chắc hai gã cũng chẳng ngờ trò nghịch dại của hai gã lại làm cô thể thảm đến vậy. Dù sao cũng đã quá.