Thầy giáo dạy gym số hưởng và em học trò Rina Yoshino nõn nà , Sơ Phân Cảnh, thậm chí tấn công cảnh giới cao hơn. Chu Hằng, Tỉnh Thiên còn có Lâm Phức Hương đều theo Ngưu Lập rời khỏi Tinh Hà Viện, đi tới một tòa đại điện cực kỳ to lớn, Kích dục rồi gạ tình nữ học viên Rina Yoshino nhiều nước sau đó tiến vào một phòng nhỏ, bên trong cũng chỉ có một cái bàn thấp, trên bàn bày một cây Linh Tinh Trụ, sau bàn đang ngồi một lão già gầy còm, một bộ vô thần giống như cách cái chết không xa. – Bái kiến Triều Huy trưởng lão!