Thỏa mãn cơn nứng giúp vợ hàng xóm Mino Suzume vú to , hỏi. “Thu hoạch lần này đã quá đủ rồi…” Lạc Nam lắc đầu: “Ta cũng không còn nhiều thứ để cùng người khác giao dịch.” “Vậy cũng tốt.” Trụ Việt Mẫu Tôn gật đầu: “Khi nào Thức Tỉnh Phù hoàn tất ta sẽ gọi ngươi.” “Đa tạ Mẫu Tôn, tiểu tử đi trước.” Lạc Nam cung kính chắp tay, lại hướng đám người Lâm Tích, Thỏa mãn cơn nứng giúp gái đã có chồng Mino Suzume nõn nà Ngộ Pháp mỉm cười nói rằng: “Đoạt Cấm Chiến gặp lại.” “Đương nhiên rồi!” Lâm Tích trong mắt hừng