Trú bão cùng sếp nữ cuồng dâm, xảy ra với các Nhà hàng của Hiền nhé. – Thế à? Dạo này tao cũng bận làm án, nên cũng không để ý. Để tao kiểm tra, rồi có gì báo cho mày, nhưng mà tao đoán vẫn là thằng Hảo. Mày cứ chuẩn bị sẵn phương án đi nhé. – Chắc chiều tao sẽ bay về luôn, ở bên này không yên tâm. Tôi gửi email đến Công ty xin phép nghỉ, Chơi luôn nữ giám đốc khi công ty chỉ còn hai người sau đó gọi điện báo cho Sue đặt vé về Việt Nam. Hiền vẫn ra đón tôi cùng bé Hoa, cô vẫn vui mừng ôm lấy.