Vào nhà nghỉ trú mưa với chị đồng nghiệp Karen Kaede gợi cảm , chấn trợn mắt cứng lưỡi. Một kiếm chém rơi đầu yêu thú Luyện Cốt Cảnh? Khè, đó là yêu thú Luyện Thể tầng chín đó, Bất ngờ trước độ dâm dục của sếp nữ dâm Karen Kaede khát tình xương cốt cứng rắn có thể sánh được với tinh thiết. Tuy rằng Chu Hằng sử dụng bảo kiếm của nàng, nhưng thật sự có thể chém đứt được xương cổ của Lục Túc Cự Đầu Thú hay sao? Sự thật bày ra trước mắt, nàng không tin cũng phải tin! Kinh hồn qua đi, Lâm Phức Hương dần dần hồi thần lại,