Vợ đi vắng nên gạ địt bé giúp việc Rikka Ono thèm cặc, khá thốn tôi lạnh tanh trả lời: – Chia tay rồi… – Ủa sao vậy, nhỏ tốt tính vậy con làm gì đúng không? – Thôi mệt quá, đừng nhắc nữa… Thấy tôi hơi bực mình nên mẹ tôi không nói nửa, lấy tô cơm ăn tranh thủ nhắn tin cho con Tiên xem mọi chuyện như thế nào… thì con Tiên báo cáo là mọi chuyện ổn nhưng vẫn phải nằm phòng đặc biệt, nói với tôi rằng anh không cần lên đâu… khi nào có chuyện nó gọi,Ông chủ may mắn và bé giúp việc Rikka Ono lồn hồng lên bệnh viện mà mệt mệt sợ tôi bị lây.