Vụng trộm cùng chị của bạn gái Remu Suzumori lồn đẹp, rồi đưa micro cho hai ổng cho đúng thủ tục chứ cô cũng biết giờ này có cha nào còn thấy đường nữa đâu mà hát với hò. – Dạ 2 anh ngồi chơi đợi em vô trong chuẩn bị nha! Nói rồi Thủy Tiên nhanh chân bước ra ngoài. Lúc này ông khách già mới lên tiếng: – Ê Ba Gà… sao mày không kêu nó lấy rượu đế đi… uống bia no thấy mồ! Mà sao không kêu mồi khô mà kêu mồi tươi chi zậy?? Nghe xong ông khách trẻ, tức Ba Gà, Vụng trộm cùng chị của bạn gái Remu Suzumori lồn đẹp buột miệng cười ha.