Vụng trộm với mẹ bạn thân Yuka Oshima vú to, lên có làm bậy mong bên đó tha lổi. – Thằng con bà đâm em tôi,Vụng trộm với mẹ bạn thân Yuka Oshima vú to cũng hên nó không sao chứ có gì rồi bà lên đây xin lổi được à. Nói vài ba câu thằng Toàn gọi cho bà già tôi, do bà già tôi nể mặt ông kia nên tha cho tụi nó về dưới và cấm tôi không được xuống dưới nửa. Lúc ra khỏi quán tản đi về thằng Huy còn quay ra nói với tôi: – Bà già tao nói để con Dung lại đừng làm hiểu lầm thêm. Mà tao nghĩ mày không.