Bệnh nhân số hưởng và nữ bác sĩ Yua Mikami nóng bỏng, vẫn còn chưa đến à?” Chẳng biết hắn hỏi ai, nhưng giọng nói lại khiến mặt hồ dậy sóng, truyền thẳng vào tiềm thức của từng người. “Bẩm thiếu chủ, Bệnh nhân số hưởng và nữ bác sĩ Yua Mikami nhiều nước vẫn chưa thấy Hoa công tử hiện thân.” Một vị Chí Tôn thuộc hạ bẩm báo. “Hừ, ra vẻ bí ẩn.” Thanh âm lại vọng ra, lần này là một lời tuyên bố bá đạo: “Ở đây chỉ có Hoa Vô Mệnh đủ tư cách cạnh tranh với ta, tất cả những người khác tốn công vô ích, cút đi!”